Mặt bằng tầng & Căn hộ điển hình

Swisstouches La Luna Resort

Mặt bằng tầng 6 tòa Diamond A1
Mặt bằng tầng 7 tòa Diamond A1
Mặt bằng tầng 8 đến 12 tòa Diamond A1
Mặt bằng tầng 12a-15 và 17-27 tòa Diamond A1
Mặt bằng tầng 16 tòa Diamond A1
Mặt bằng tầng 6 tòa Luxury A2
Mặt bằng tầng 7 tòa Luxury A2
Mặt bằng tầng 8-12 tòa Luxury A2
Mặt bằng tầng 12a-15 và 17-27 tòa Luxury A2
Mặt bằng tầng 16 tòa Luxury A2
Căn Luxury - Swisstouches La Luna Resort

Thông số chi tiết căn Luxury

Tổng diện tích/Total area:  43 – 44.54 m2
Phòng ngủ/Bedroom:  21.4 m2
Phòng bếp/Kitchen:  6.5 m2
Phòng tắm/Bathroom:  6.6 m2
WC:  1.6 m2
Ban công/Balcony:  5.1 m2
098 203 7738 Đặt mua ngay
Căn Superior - Swisstouches La Luna Resort

Thông số chi tiết căn Superior

Tổng diện tích/Total area:  33.51 – 36.98 m2
Phòng ngủ/Bedroom:  18.4 m2
Phòng bếp/Kitchen: 
Phòng tắm/Bathroom:  5 m2
WC:  1.8 m2
Ban công/Balcony:  1.9 m2
098 203 7738 Đặt mua ngay
Căn Premium Superior - Swisstouches La Luna Resort

Thông số chi tiết căn Premium Superior

Tổng diện tích/Total area:  37.41 – 38.95 m2
Phòng ngủ/Bedroom:  22 m2
Phòng bếp/Kitchen: 
Phòng tắm/Bathroom:  5.5 m2
WC:  1.5 m2
Ban công/Balcony:  3 m2
098 203 7738 Đặt mua ngay
Căn Deluxe 1 - Swisstouches La Luna Resort

Thông số chi tiết căn Deluxe 1

Tổng diện tích/Total area:  31.58 – 36.03 m2
Phòng ngủ/Bedroom:  18.6 m2
Phòng bếp/Kitchen: 
Phòng tắm/Bathroom:  3.9 m2
WC:  1.4 m2
Ban công/Balcony:  1.9 m2
098 203 7738 Đặt mua ngay
Căn Deluxe 2 - Swisstouches La Luna Resort

Thông số chi tiết căn Deluxe 2

Tổng diện tích/Total area:  30.98 – 32.94 m2
Phòng ngủ/Bedroom:  16.8 m2
Phòng bếp/Kitchen: 
Phòng tắm/Bathroom:  3.9 m2
WC:  1.5 m2
Ban công/Balcony:  3 m2
098 203 7738 Đặt mua ngay
Căn Deluxe 3 - Swisstouches La Luna Resort

Thông số chi tiết căn Deluxe 3

Tổng diện tích/Total area:  34.34 – 34.58 m2
Phòng ngủ/Bedroom:  19.5 m2
Phòng bếp/Kitchen: 
Phòng tắm/Bathroom:  4.3 m2
WC:  1.2 m2
Ban công/Balcony:  3.3 m2
098 203 7738 Đặt mua ngay
Căn Premium Deluxe - Swisstouches La Luna Resort

Thông số chi tiết căn Premium Deluxe

Tổng diện tích/Total area:  31.14 – 32.06 m2
Phòng ngủ/Bedroom:  16.6 m2
Phòng bếp/Kitchen: 
Phòng tắm/Bathroom:  3.7 m2
WC:  1.4 m2
Ban công/Balcony:  3.2 m2
098 203 7738 Đặt mua ngay
Căn President Suite - Swisstouches La Luna Resort

Thông số chi tiết căn President Suite

Tổng diện tích/Total area:  75.26 – 77.85 m2
Phòng ngủ/Bedroom:  23.8 m2
Phòng khách/ Living room: 19.0 m2
Phòng bếp/Kitchen:  4.5 m2
Phòng tắm/Bathroom:  8.5 m2
WC:  2.1 m2
Ban công/Balcony:  8.5 m2
098 203 7738 Đặt mua ngay